• ET DAGSMØDE PÅ BORNHOLM

  Dagsmøde på Bornholm – væk fra hverdagen
  Du kan sagtens få noget ud af et dagsmøde på Bornholm og få en helt anderledes oplevelse, selv om du måske befinder dig i et mødelokale det meste af dagen.

  Transporttiden fra København til Rønne er kort. Der er mange daglige flyafgange og en flyvetid på 35 minutter fra København. Fra Sverige er der kun 1 time og 20 minutter med hurtigfærgen fra Ystad til Rønne.

  Dagsmøder med stort udbytte
  Nogle mødeaktiviteter har stor nytte af at få udskiftet de daglige rammer. Bornholm er et helt anderledes stykke Danmark, som kan medvirke til at fjerne snærende mentale bånd på deltagerne og puste nyt liv i processen. Dermed opnås den rette inspiration, og møderesultaterne bliver betragtelig mere værdifulde.
  Og ud over mødet er der sikkert stadig tid til en gang golf, glaspustning eller en travetur i klipperne.

  Før mødet
  Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil med mødet. Forud for arrangementet drøfter vi derfor, hvad formålet er, og hvad udbyttet skal være både for deltagere. Det er vores mål, at udbyttet af mødet står mål med investeringen.

  Uanset omfanget af arrangementet er MeetingBornholm klar til at hjælpe jer.
  Kontakt os på 3070 7063 eller info@meetingbornholm.dk

  Se eksempel på et effektvt dagsmøde på Bornholm