• FLERDAGSMØDE PÅ BORNHOLM

  Flerdagsmøde på Bornholm – balance og frisk energi
  Det er noget helt anderledes at holde møder på Bornholm – og et flerdagsmøde giver rigtigt mange muligheder for at udnytte de specielle forhold, der er på en ø.

  Fokus, balance, effektivitet, frisk energi, sammenhold, nyttige resultater - det kunne være en passende beskrivelse af, hvad I kan opnå, og hvad vi stræber efter, når vi arrangerer jeres møde. 

  Møde med fokus, oplevelser og resultater
  Gennem dialog hjælper vi jer med til at finde en mødeform, som øger sandsynligheden for et godt og produktivt møde, hvad enten det er et orienteringsmøde, et strategimøde eller en workshop.
  Vi skaber sammen med jer nogle rammer og sammensætter et alsidigt program, som sikrer, at mødedeltagerne får de bedste muligheder for at holde fokus og motivation. Det er typisk en balance mellem oplevelser, der kan udvikle den enkelte og styrke fællesskabet mellem mødedeltagerne, og mødeaktivitet på en spændende måde.

  Totaloplevelse
  Ved at anvende flere dage giver det gode forudsætninger for både et værdifuldt indhold, supplerende gode udenoms aktiviteter og en mindeværdig totaloplevelse.
  Vi har flere muligheder for sociale arrangementer, teambuilding og events, som kan kombineres ind over mødedagene.

  Før mødet
  Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil med mødet. Forud for arrangementet drøfter vi derfor, hvad formålet er, og hvad udbyttet skal være både for deltagere og eventuelle ledsagere. Det er vores mål, at udbyttet af mødet står mål med investeringen.

  Uanset omfanget af arrangementet er MeetingBornholm klar til at hjælpe jer.
  Kontakt os på 3070 7063 eller info@meetingbornholm.dk

  Se et eksempel på et effektivt 3-dages møde kombineret med gode oplevelser.