EKSEMPEL - identitet i en ny kommunal enhed

Store arbejdspladser som fx landets kommuner giver ændringer i afdelinger og teams, og mange medarbejdere får nye arbejdsopgaver og nye kolleger. For at fremme integrationen af forskellige kulturer og udvikle effektive teams tilbydes et teamudviklingskursus.

Teamudvikling i en ny kommunal enhed
Deltagerne i kommunale enheder er typisk kvinder, der arbejder i kommunens administration. De er aldersmæssigt og interessemæssigt spredt, ligesom deres fysiske formåen varierer. Gruppens identitet som team styrkes ved, at de arbejder sammen i konkurrence med andre teams.

Af hensyn til socialt samvær i teamet anbefales det, at deltagerne overnatter i sommerhuse. Hvert team har sit eget hus (nabohuse). Dette styrker turens formål: at deltagerne skal finde hinanden, lære hinanden at kende og føle sig trygge, samt at identificere sig med det nye team.

Overblik over det anbefalede arrangement fra MeetingBornholm:

DAG 1
Ankomst & Velkomst
Frokostbuffet i lufthavnens restaurant

Eftermiddag
Kørsel Bornholm rundt

Aften
”Kok-amok” med kok


DAG 2

Morgenmad

Formiddag
Tømmerflådebygning og sejlads med video
Opfølgning med baggrund i videooptagelser

Skovtursfrokost

Eftermiddag
Pushcart og rapelling
Opfølgning

Aften
Middag
Foredrag medarbejder & nye kommunale enheder


DAG 3

Morgenmad

Formiddag
Stratego med deltagerne som brikker

Frokostbuffet i lufthavnen
Med præmieuddeling og diplomer

Eftermiddag - hjemrejse

Løsningen fra MeetingBornholm inkluderer:

 • dialog med teamets leder for at identificere mulige problemer i udviklingen af et effektivt team 
 • transport til og fra Bornholm med fly 
 • frokostbuffet i lufthavnen med velkomst og introduktion 
 • overnatning i sommerhuse, - hvert team har sit eget hus (nabohuse) 
 • dag 1 eftermiddag: orienteringskørsel i bil med indlagte opgaver, som løses i gruppen. O-kørslen tager deltagerne fra lufthavnen rundt på Bornholm, til de ender ved overnatningsstedet. Opgaverne kræver forskellige kompetencer (fokus på forskellighed og rollefordeling). Inkl. billeje.
 • dag 1 aften: kok-amok konkurrence: hver team får kasse med bornholmske råvarer, som de skal lave middag af. Bedriften overværes af professionel kok, som også bedømmer resultaterne
 • dag 2 formiddag: tømmerflådebygning og sejlads
 • dag 2 eftermiddag: push-cart: øger samarbejdsevne og tillid
 • dag 2 eftermiddag: rapelling fra klippe: styrker selvtilliden og sammenholdet 
 • dag 2 aften: Sammenlægningen og medarbejderen: en medarbejder fra Bornholms Regionskommune fortæller om praktiske og følelsesmæssige problemer ved sammenlægning af kommunale enheder 
 • dag 3 formiddag: stratego med deltagerne som brikker 
 • opfølgning og evaluering efter hver konkurrence med diskussion om rollefordeling, kompetencer og gruppeprocesser 
 • skovtursfrokost i det grønne
 • 1 x 2 retters middag I sommerhuset 
 • 2 x morgenmad i sommerhuset
 • frokost i mødelokale i lufthavnen inden afrejse med præmie og diplomuddeling
   

Kontakt
Uanset omfanget af arrangementet er MeetingBornholm klar til at hjælpe jer.
Kontakt os på 3070 7063 eller info@meetingbornholm.dk

Se også Kick-off til en ny process