• KURSUSSTEDER - Møderum og tankerum

  Et møde er ikke bare et møde. Der er kedelige møder og interessante og mindeværdige møder – de sidste har den bedste langtidseffekt.
  Kursussted, mødefaciliteter og mødelokaler betyder meget, og her kan vi byde ind med mange interessante muligheder.

  Møderum og tankerum
  MeetingBornholm har fokus på at skabe interessante og mindeværdige møder – i det omfang, vi har indflydelse på dem.

  Mødefaciliteter og aktiviteter
  Udbyttet af møder afhænger blandt andet af mødefaciliteter, AV-udstyr og bordopstilling. Men endnu vigtigere er det, at deltagerne motiveres til at deltage aktivt, at indholdet formidles på en interessant måde, og at møderesultater og konklusioner kommunikeres til fremtidigt brug hjemme i virksomheden. 

  Kursussted - kursuscenter 
  Der er masser af kursussteder på Bornholm fra de helt små kursussteder til et stort kursuscenter. Det er muigt at kombinere overnatning og kursussted, men der er også andre spændende muligheder for møder, kurser, konferencer og kongresser. Hvad med et mødelokale i Bornholms Kunstmuseums auditorium, Gudhjems moderne Scala Bio eller i en stor sportshal, hvis I er mange?

  Læs i øvrigt mere om muligheder for mødelokaler rundt om på overnatningsstederne

  Effektive møder
  Lad MeetingBornholm være din sparringspartner på både rammer og indhold, når I skal planlægge et effektivt møde. Mulige løsninger er:

  • brug af en professionel mødefacilitator
  • brug af kreative teknikker som sikrer, at deltagerne opnår et større udbytte
  • sparring med mødelederen om dennes rolle og muligheder for at sikre et effektivt møde

  Udendørsmøder
  Spræng rammerne og gør mødet til en oplevelse. Visse møder, præsentationer eller oplæg kan med fordel rykkes ud i naturen, hvor der er højt til loftet og plads til ambitioner. 
  Hvad med et telt opsat for foden af klipperne? Hvad med at bruge skoven som kreativ medspiller, når I skal brainstorme? 
  Mindeværdige møder huskes længere og har derfor større effekt i den dagligdag, som følger efter mødet.

  Indendørsmøder
  Bornholmske hoteller har en lang tradition for at huse konferencer, fester og store events på professionel vis. Faciliteterne er til stede i mange variationer, størrelser, arkitekturer og med forskellig stemning og udsigt.

  Til forelæsninger, præsentationer eller fremlæggelser råder Bornholm over to nye auditorier med gode lys og lydforhold, standard AV-udstyr, trådløse mikrofoner mm. Begge er beliggende i rammer, som vil understøtte oplevelsen af Bornholm, nemlig på Bornholms Kunstmuseum og i Gudhjem.

  Før turen til Bornholm
  Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil med turen. Forud for arrangementet drøfter vi derfor, hvad formålet er, og hvad udbyttet skal være både for deltagere og virksomhed. Det er vores mål, at udbyttet af mødet står mål med investeringen.

  Se eksempler på produkter her.

  Uanset omfanget af arrangementet er MeetingBornholm klar til at hjælpe jer.
  Kontakt os på 3070 7063 eller info@meetingbornholm.dk

  Se nærmere nedenfor:

  Knap Oplevelser Knap Overnatning Knap Mad  Knap Transport