• TEAMBUILDING - samarbejde, udvikling og forkælelse

  Teambuilding skal forstås meget bredt og dækker hos MeetingBornholm over både samarbejde, udvikling og forkælelse af virksomhedens bestyrelse, ledere og medarbejdere på alle niveauer. Vi har defineret det nærmere under overskrifterne teamwork, det gode arbejdsliv og VIP forkælelse, og du kan læse meget mere under de enkelte punkter.

  Teambuilding - kursus - seminar
  Vi lægger det hele ind under samme hat. Nogle gange er arrrangementet lagt op som et kursus eller seminar, andre gange som et møde.

  Teamwork
  Teamwork er en mere konkret og aktiv del af det gode arbejdsliv, hvor det drejer sig om at få en gruppe mennesker til at arbejde sammen om at løfte en opgave – og udgøre et effektivt team.
  Det kræver tid - man skal lære hinanden at kende, og man skal lære at arbejde sammen mod fælles mål. Det har vi en række forskellige muligheder for og bud på, og udvikler gerne arrangementet sammen med virksomheden.

  Det gode arbejdsliv
  Det gode arbejdsliv omhandler sundhed, livsstil og stresshåndtering – alle emner, som det er godt at vide noget mere om. Vi vil alle gerne gøre det så godt som muligt, høste anerkendelse, lære nyt, give viden og erfaring videre.

  Men vi er også sårbare, og kan i vores stræben efter at gøre det godt komme ud i situationer, hvor vi føler os ”stressede”, selv om vi måske blot har travlt.
  Det er godt at kende til faresignalerne både hos sig selv og sine kolleger.

  VIP-Forkælelse
  VIP-Forkælelse er en anden form for teambuilding, hvor vi ryster folk sammen ved at kræse for dem og varte dem op. Jeres VIP personer skal have en uforglemmelig positiv oplevelse.  Vores mål er at leve op til 'Verdensmester I Positivisme' - vores egen fortolkning af VIP.

  Før teambuilding
  Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil med teambuilding. Forud for arrangementet drøfter vi derfor, hvad formålet er, og hvad udbyttet skal være både for deltagere og virksomhed. Det er vores mål, at udbyttet af mødet står mål med investeringen.

  Uanset omfanget af arrangementet er MeetingBornholm klar til at hjælpe jer.
  Kontakt os på 3070 7063 eller info@meetingbornholm.dk

  Se et eksempel på teambuilding