• DET GODE ARBEJDSLIV

  Det gode arbejdsliv omhandler sundhed, livsstil og håndtering af stress og stresssymptomer – alle elementer, som det er godt at vide noget om.

  Vi vil alle gerne gøre det så godt som muligt, få anerkendelse, lære nyt, og give viden og erfaring videre. Vi vil også gerne hjælpe, hvis kolleger kommer i problemer.

  Det gode arbejdsliv
  For virksomheder med fokus på medarbejdernes trivsel og velvære tilbyder vi en række seminarforløb i samarbejde med idrætsfysiologen, Ole Nisbeth, der har mange års erfaring indenfor området. Oles speciale er den individuelle coaching af medarbejdere med det formål at skabe et godt arbejdsliv og høj livskvalitet.
  Seminarerne kan omhandle emner indenfor sundhed, livsstil og stresshåndtering.

  Sundhed
  Vi vil gennem en personlig ”sundhedsprofil”, finde frem til vaner og uvaner for krop og sjæl, og herudfra arbejde med mulige løsninger for en optimal hverdag – på arbejdet, i fritiden og i familien. Målet er et større overskud og et godt humør med et lavere antal sygedage og reduceret risiko for livsstilsygdomme.

  Livsstil
  Målet med kurset er at bringe kursisterne i stand til at sætte mål og udfærdige en plan for ændringer i deres hverdag. Der arbejdes på en underholdende og motiverende måde med emner som kostvaner, motion, psykisk og fysisk velvære. Målet med kurset er et større overskud med et godt humør, en reduceret risiko for livsstilssygdomme, og en positiv vinkel på sundhed og kropsbevægelse.

  Stresshåndtering
  Stress er en farlig tilstand, som på et øjeblik kan forvandle en effektiv og engageret medarbejder til et uarbejdsdygtigt menneske med en stærkt forringet livskvalitet. Deltagerne får indsigt i, hvordan man arbejder for en mindre stresset arbejdsdag.

  Før arrangementet
  Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil med ”det gode arbejdsliv”. Forud for arrangementet drøfter vi derfor, hvad formålet er, og hvad udbyttet skal være både for deltagere og virksomhed. Det er vores mål, at udbyttet af arrangementet står mål med investeringen.

  Uanset omfanget af arrangementet er MeetingBornholm klar til at hjælpe jer.
  Kontakt os på 3070 7063 eller info@meetingbornholm.dk

  Se mere på sundhed