LIVSSTIL - en del af det gode arbejdsliv

For virksomheder med fokus på medarbejdernes trivsel og velvære tilbyder vi en række seminarforløb i samarbejde med idrætsfysiologen, Ole Nisbeth (Nisbeth Healthcare), der har mange års erfaring indenfor området.

Seminarerne kan omhandle emner indenfor livsstil, sundhed og stresshåndtering.

Livsstil og forandring
Trivsel og velvære hænger ofte sammen med ens livsstil, og en af ingredienserne til et godt liv er et sundt liv både i krop og sjæl.
Der arbejdes på en underholdende og motiverende måde med emner som kostvaner, motion, og psykisk og fysisk velvære.

Udgangspunktet kan være spørgsmål som:

• Vil du have mere overskud?
• Vil du have mere energi i din hverdag?
• Vil du opleve mindre stress og bedre balance mellem karriere og fritid?
• Vil du i bedre form?
• Vil du løbe maraton?
• Vil du holde op med at ryge?
• Vil du have et bedre helbred?
• Vil du slippe for smerter i bevægeapparatet?
• Vil du være mindre syg?

Seminaret indeholder en klinisk måling, blodanalyser og individuel samtale med medarbejderen foruden et foredrag med oplæg til den individuelle handlingsplan.

Psykisk og fysisk overskud i hverdagen 
Vi tager udgangspunkt i medarbejdernes egen sundhedstilstand gennem en sundhedsprofil. Når vi kender vaner og uvaner for krop og sjæl, kan vi med konkrete værktøjer til forandringer sætte mulige løsninger op for en optimal hverdag – på arbejdet, i fritiden og i familien.
Målet med seminaret er at få kursisterne til at sætte mål og udfærdige en plan for ændringer i deres hverdag.

Effekten af kurset er medarbejdere med en større præstationsevne, overskud og godt humør, færre sygedage, nedsat risiko for livsstilssygdomme - og ikke mindst en positiv vinkel på sundhed og kropsbevægelse.

Forberedende besøg
Det gode arbejdsliv skabes i virksomheden. MeetingBornholm tilbyder et forberedende besøg i virksomheden, hvor der fx foretages målinger på den enkelte medarbejders sundhed eller stressprofil - samt individuel opfølgning efter opholdet på Bornholm. Derved sikres, at det gode arbejdsliv opleves som et fælles projekt, men med individuelle handlingsplaner og fokus.

Før seminaret
Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil med arrangementet. Forud drøfter vi derfor, hvad formålet er, og hvad udbyttet skal være både for deltagere og virksomhed. Det er vores mål, at udbyttet af mødet står mål med investeringen.

Uanset omfanget af arrangementet er MeetingBornholm klar til at hjælpe jer.
Kontakt os på 3070 7063 eller info@meetingbornholm.dk

Se også om stresshåndtering