• STRESSHÅNDTERING - undgå stress

  For virksomheder med fokus på medarbejdernes trivsel og velvære tilbyder vi en række seminarforløb i samarbejde med idrætsfysiologen, Ole Nisbeth (Nisbeth Healthcare), der har mange års erfaring indenfor området.

  Seminarerne kan omhandle emner indenfor stresshåndtering, sundhed og livsstil.

  Stressprofil
  Stress er en farlig tilstand, som på et øjeblik kan forvandle en effektiv og engageret medarbejder til et uarbejdsdygtigt menneske med en stærkt forringet livskvalitet.
  Derfor afdækker vi specifikt den enkelte deltagers stressniveau indenfor:

  • Det personlige liv
  • Parforholdet
  • Arbejdslivet
  • Familielivet

  Det giver en personlig stressprofil, som vi kan arbejde videre ud fra.

  Stresshåndtering
  Den individuelle stressprofil giver deltagerne mulighed for at arbejde målrettet med deres egen håndtering af stress og oplevelse af egen livskvalitet.
  Under seminaret får deltagerne indsigt i, hvordan stress opstår, stress symptomer, metoder til nedbringelse af stress, og hvordan de kan tage initiativer til at imødegå stress og planlægge sig ud af tilstanden. Resultatet er en mindre stresset og lettere arbejdsdag.

  Forberedende besøg
  Det gode arbejdsliv skabes i virksomheden. MeetingBornholm tilbyder et forberedende besøg i virksomheden, hvor der fx foretages målinger på den enkelte medarbejders sundheds- eller stressprofil - samt individuel opfølgning efter opholdet på Bornholm. Derved sikres at det gode arbejdsliv opleves som et fælles projekt, men med individuelle handlingsplaner og fokus.

  Før seminaret
  Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil med seminaret. Forud drøfter vi derfor, hvad formålet er, og hvad udbyttet skal være både for deltagere og virksomhed. Det er vores mål, at udbyttet af mødet står mål med investeringen.

  Uanset omfanget af arrangementet er MeetingBornholm klar til at hjælpe jer.
  Kontakt os på 3070 7063 eller  info@meetingbornholm.dk

  Se et eksempel på en forkælelsestur