SUNDHED - trivsel og velvære

For virksomheder med fokus på medarbejdernes trivsel og velvære tilbyder vi en række seminarforløb i samarbejde med idrætsfysiologen, Ole Nisbeth (Nisbeth Healthcare), der har mange års erfaring indenfor området.

Seminarerne kan omhandle emner indenfor sundhed, livsstil og stresshåndtering.

Sundhed, trivsel og velvære
Trivsel og velvære hænger ofte sammen med ens livsstil, og en af ingredienser til et godt liv er et sundt liv både i krop og sjæl. Hvem vil ikke gerne have mere overskud og energi og bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Derfor starter seminaret med, at medarbejderne får indblik i deres egen sundhedstilstand gennem en sundhedsprofil.
Resultaterne fra en sundhedsprofil giver den enkelte medarbejder mulighed for at arbejde målrettet med håndtering af livsstil og sundhed. Effekten for deltageren er større livskvalitet og sundhed. Virksomhedens får sundere medarbejdere med færre sygedage, mindre risiko for langtidssygdom, mere overskud og bedre humør.

Sundhedsprofil
Deltagerne besvarer et spørgeskema om livsstil, som danner grundlag for fysiologiske målinger på:
• Højde, vægt og fedtfri vægt
• BMI og fedtprocent
• Blodtryk
• Kondition, iltoptagelse og kondital
• Blodprøver for cholestorolværdier og sukker
• Urinprøve for undersøgelse af infektion, sukker og tab af protein

Undersøgelsen afsluttes med en coachende samtale samt en eventuelt opfølgende e-coaching via internettet.
Deltagerne får under coaching konkrete værktøjer til at forandre deres livsstil og sundhed med udgangspunkt i sundhedsprofilens resultater og egne handleplaner.

Forberedende besøg
Det gode arbejdsliv skabes i virksomheden. MeetingBornholm tilbyder et forberedende besøg i virksomheden, hvor der fx foretages målinger på den enkelte medarbejders sundhed - samt individuel opfølgning efter opholdet på Bornholm. Derved sikres at det gode arbejdsliv opleves som et fælles projekt, men med individuelle handlingsplaner og fokus.

Før seminaret
Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil med seminaret. Forud drøfter vi derfor, hvad formålet er, og hvad udbyttet skal være både for deltagere og virksomhed. Det er vores mål, at udbyttet af mødet står mål med investeringen.

Uanset omfanget af arrangementet er MeetingBornholm klar til at hjælpe jer.
Kontakt os på 3070 7063 eller  info@meetingbornholm.dk

Se mere om sundhed og livsstil