• TEAMUDVIKLING

  Teamudvikling
  Det kræver tid at udvikle teams. Man skal lære hinanden at kende, og man skal lære at arbejde sammen mod fælles mål. Det har vi en række forskellige muligheder for, og vi skræddersyer gerne arrangementet sammen med virksomheden.

  Teamwork - rollefordeling
  Mange virksomheder har glæde af at benytte teams i måden at organisere sig på. Hvis jeres virksomhed står over for at skulle udvikle nye teams eller videreudvikle eksisterende teams, kan vi tilføre jer væsentlig ekspertise. 

  Vi har både praktiske og teoretiske kompetencer, hvormed vi kan arbejde med teamet, teamets deltagere og deres respektive roller. Vi bruger den bornholmske natur til praktiske øvelser og opgaver, og sikrer derved, at deltagerne får udfordringer, der tager dem ud af den vante handlemåde. Vi forsøger ikke at overskride den enkeltes grænser, men på at få fokus på samarbejdsrelationerne i teamet.

  Skræddersyet program
  Lad os sammen udvikle et skræddersyet program, der er tilpasset jeres behov, så vi får skabt et mere tilfreds, smilende og effektivt team. Et team hvor deltagerne bedre forstår deres rolle, funktion og mening med at gå på arbejde. Og hvem ved – måske vi kan skabe bedre forudsætninger for, at den enkelte medarbejder kan finde sin indre motivation. Hvis det lykkes, er vi nået rigtigt langt.

  Før teamwork mødet
  Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil med teamwork mødet. Forud drøfter vi derfor, hvad formålet er, og hvad udbyttet skal være både for deltagere og virksomhed. Det er vores mål, at udbyttet af mødet står mål med investeringen.

  Uanset omfanget af arrangementet er MeetingBornholm klar til at hjælpe jer.
  Kontakt os på 3070 7063 eller info@meetingbornholm.dk

  Se et eksempel på teamudvikling